VšĮ „Euro darželis“ yra įsikūręs „Perkūnkiemio“ daugiabučių namų mikrorajone miesto pakraštyje.  Įstaigoje puoselėjamos etnokultūros tradicijos ir tuo pačiu ji atvira kitoms kultūroms.  Šeimos aktyviai dalyvauja ne tik vaiko ugdyme, darželio kultūriniame gyvenime. Atsižvelgiant į tėvų lūkesčius, siekiama padėti vaikui perimti lietuvių tautos kultūros vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti ir kartu kurti šiuolaikinę įstaigos bendruomenę, atvirą kitoms kultūroms.

Darželio grupėje įkurti centrai.  Dominuoja šie: grožinės literatūros, meno, meno terpijos, statybinių, vaidmeninių žaidimų, valgio gaminimo, konstravimo/matematinių pradmenų ugdymo, tyrinėjimų, sveikatos priežiūros. Grupės aplinka keičiama atsižvelgiant į vaikų amžių, lytį, poreikius ir pomėgius. Veiklos centrai – laboratorijos, kuriose patys vaikai ugdosi žaisdami ir naudodami įvairias priemones. Vaikai gali laisvai keliauti iš vieno centro į kitą.

Vaikų darželio ,,Euro darželis” programa yra orientuota į 2003-2012m. ikimokyklinio ugdymo strateginių krypčių įgyvendinimą: visiems vaikams sudarytos lygios ugdymosi galimybės, siekiama ugdymo kokybės, kuriama efektyvi ir darni ugdymo sistema, siekiama sukurti darželio ir socialinių partnerių mokymosi partnerystėje sistemą.